Програмната схема на БНТ Свят е изработена в българско време (GMT+2) и e съставена от оригиналните рубрики на сателитния канал, новините и новинарските предавания на живо и повечето от рубриките на БНТ 1, които представляват интерес за аудиторията на сателитния канал. Основните принципи при програмирането са стремеж към пълна и навременна информираност на зрителите от чужбина за събитията в страната, приоритет на българските филми и предавания, излъчване на основните рубрики в постоянно утвърдени часове, излъчване на новинарските емисии заедно с БНТ 1, съобразяване на часовете за излъчване на оригиналните рубрики и на повторенията им с часовите пояси в различните страни, където се гледа Сателитният канал, повторно излъчване на рубриките в часови пояс, различен от този на първото излъчване.

Телевизионна Програма

< ?php $url="http://www.start.bg/lenta/tv-programa/tv/"; $string = file_get_contents($url); $edno=explode('>BNT World’,$string);
$dve=explode(‘‘, “, $dve[0]);
$dvee = str_replace(‘

 • ‘, “, $dvee);
  $dvee = str_replace(‘
 • ‘, “, $dvee);
  $dvee = str_replace(“, “, $dvee);
  $dvee = str_replace(‘

   ‘, “, $dvee);
   echo „$dvee“;

   ?>

  Коментари

  коментирания