0

Sunrise TV

Програмата включва богата и стойностна селекция от традиционен фолклор, разнообразни информационни и развлекателни предавания, като най – голям дял имат музикалните видеоклипове с фолклорна музика

Музикални
0

БНП TV

Български
0

TV1

ТV1 e телевизионен канал със специализиран информационен профил, акцентиращ върху авторски предавания на български продуценти – публицистика, култура, спорт, етнос, музика, история, традиции, комбинирано излъчване

Информационни
0

BGTV

Програмата „България Кабел ТВ“ е с политематичен профил, който акцентира върху развлекателни програми и в който независимо че отсъстват новини, актуаната публицистика има своето място.

Български
1

ZONA MUSIC

Zona Music е телевизия със силно изразен музикален характер т.е . тя представя случващото се в музикалния свят, давайки възможност и на зрителите активно да

Музикални
Back to Top TV BG NET.com | Copyright © 2013 - 2017. All rights reserved.