В момента гледате таг:

втк

0

VTK

ВТК информира за държавните политики в областта на въоръжените сили, отбраната и сигурността, както и за други важни области. Програмата акцентира и върху НАТО и

Back to Top TV BG NET.com | Copyright © 2013 - 2017. All rights reserved.